verzekeringsgeneeskunde

Schakel onze verzekeringsartsen in bij:

 

 • Vaststelling medische beperkingen, belastbaarheid, ongevalgevolgen
 • Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ook bij geschillen
 • Sociale zekerheidsverzekeringen (Wajong, Ziektewet, Wia), ook in bezwaar- en beroepsprocedures
 • Second opinion door een andere verzekeringsarts
 • Verzekeringsgeneeskundige expertise in juridische procedures (deskundigenonderzoek) 
 • Advies WGA-convenant, voor werkgever-eigen risicodragers (of hun verzekeraars)
 • Wmo, Awbz
 • Detachering ervaren (bezwaar)verzekeringsartsen

verzekeringsgeneeskundig advies

 • Letselschadezaken: medische causaliteit, medische beperkingen
 • Inzicht in juistheid UWV beoordelingen: Wia, Ziektewet, Wajong
 • Beoordeling juistheid oordeel AOV-verzekering

medisch belastbaarheidsonderzoek (mbo)

Bij het medisch belastbaarheidsonderzoek (MBO) wordt verzekeringsgeneeskundig-specialistisch onderzoek naar de medische beperkingen/belastbaarheid verricht, op indicatie voorafgegaan door klinisch medisch-specialistisch onderzoek naar de aard en ernst van ziekte op één of twee bepalende klinische deelgebieden. T.b.v. arbeidsreïntegratie of beoordeling arbeidsongeschiktheidsclaims.

verzekeringsgeneeskundige expertise

We bieden onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig deskundigenonderzoek voor:

 • Rechtbank, CRvB, juridische procedures
 • Letselschadezaken
 • Sociale verzekeringskwesties: Ziektewet, Wajong, Wao, Wia

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.

GELEZEN