verzekeringsgeneeskunde

 
 

Schakel onze verzekeringsartsen in bij:

 

 • Vaststelling medische beperkingen, ongevalgevolgen
 • Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ook bij geschillen
 • Sociale zekerheidsverzekeringen (Wajong, Ziektewet, Wia), ook in bezwaar- en beroepsprocedures
 • Second opinion door een andere verzekeringsarts
 • Verzekeringsgeneeskundige expertise in juridische procedures (deskundigenonderzoek) 
 • Advies WGA-convenant, voor werkgever-eigen risicodragers (of hun verzekeraars)
 • Wmo, Awbz
 • Detachering ervaren verzekeringsartsen en bezwaarverzekeringsartsen

verzekeringsgeneeskundig advies

 • Inzicht in juistheid UWV beoordelingen: Wia, Ziektewet, Wajong
 • Letselschadezaken: medische causaliteit, medische beperkingen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: medische beperkingen

verzekeringsgeneeskundige expertise (deskundigenonderzoek)

Wij bieden onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise voor:

 • Rechtbank, CRvB, partijen in procedure
 • Letselschadezaken
 • Sociale verzekeringskwesties: Ziektewet, Wajong, Wao, Wia

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.