portaal

afbeelding portaal


documed online


Het Documed Online portaal is ontwikkeld zodat de adviesaanvrager gegevens kan uploaden en toegang kan krijgen tot onze adviezen.

De dossiers worden samengesteld met de ontvangen documenten.  Als een dossier compleet is, wordt gestart met de advisering. Nadat een advies voltooid is, wordt deze gepubliceerd in het portaal. De aanvrager van het advies ontvangt hierover dan een e-mail. Gepubliceerde documenten zijn vervolgens tijdelijk via de website te bekijken, onder gebruik van eerder beschikbaar gestelde inloggegevens.

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.

GELEZEN