• Bestudering van de ons aangeleverde informatie
  • Brondocumenten worden per document samengevat
  • Een on- of offline spreekuurcontact met letselgericht onderzoek
  • Productie en levering van een medisch advies, inclusief beschouwing/argumentatie en conclusie
  • Verwoording letselbepaalde beperkingen
  • Gestandaardiseerd rapportageformat en advisering conform gedragsregels GBL (gedragscode behandeling letselschade)

lc compleet aanvragen

GELEZEN

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.