lc efficiënt aanvragen

  • Bestudering van de ons aangeleverde informatie
  • Productie en levering van een beknopt medisch advies met een richtinggevende conclusie, in principe voor intern gebruik
  • Geen samenvatting van de aangeleverde brondocumenten of bespreking


 

Korting bij voortgang:

Als u in aanvulling op ons LC efficiënt-advies een rapportage volgens de richtlijn van de Gedragsode Behandeling Letselschade (dus een LC regulier, LC regulier+ of LC compleet) aanvraagt, dan wordt 50% van de LC efficiënt-prijs op de volgende rekening in mindering gebracht.

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.

GELEZEN