lc vervolg

  • Vervolg op een eerder advies
  • Bestudering van de nieuw aangeleverde informatie
  • Brondocumenten worden per document samengevat
  • Productie en levering van een medisch advies, inclusief beschouwing/argumentatie en conclusie)Een vervolgadvies kunt u hier niet aanvragen. Omdat de zaak al bij ons in behandeling is, kunt u de aanvraag met stukken uploaden via ons portaal.

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.

GELEZEN