mbo-I aanvragen

Een bestendig, kwalitatief onderbouwd belastbaarheidsonderzoek op korte termijn. 

Onderzoek van één klinisch-medisch specialist naar de aard en ernst van de ziekte, gevolgd door een belastbaarheidsoordeel van een verzekeringsarts. 


  • Analyse en verwerken medische stukken
  • Onderzoek één klinisch specialist
  • Consult/onderzoek verzekeringsarts
  • Opstellen medisch rapport met FML
  • Indien aangewezen: niet-medische uitslag naar aanvragerU krijgt inzicht in de medische beperkingen, het feitelijke functioneren, de mogelijkheden in werk. Bij het opstarten van werkhervatting, ter voorkoming van terugval (duurzame inzetbaarheid) of als fundament voor arbeidsongeschiktheid.

Wij maken voor webformulieren en routebepaling gebruik van de diensten van derden. Bekijk deze informatie.

GELEZEN